تطهیر مخرج بول با آب کر و آب قلیل

0

پرسش . هنگام تخلّى، مخرج بول باید چند مرتبه شسته شود؟
آیات عظام امام، بهجت، سیستانى، فاضل و نورى: اگر بعد از برطرف شدن بول، یک بار شسته شود، کفایت مى کند (خواه با آب شیلنگ باشد یا آب قلیل ).۱
آیات عظام تبریزى، خامنه اى و صافى: اگر شستن با شیلنگ متصل به آب لوله کشى شهر باشد، (بعد از برطرف شدن بول ) ؛ یک مرتبه شسته شود، کفایت مى کند ؛ ولى اگر با آب قلیل باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دو مرتبه شسته شود.۲
آیه اللّه  مکارم: اگر شستن با شیلنگ، متصل به آب لوله کشى شهر باشد، (بعد از برطرف شدن بول ) یک مرتبه شسته شود، کفایت مى کند ؛ ولى اگر با آب قلیل باشد، باید دو مرتبه شسته شود.۳

۱٫ توضیح المسائل مراجع، م ۶۶٫
۲٫ توضیح المسائل مراجع، م ۶۶ و خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۹۸٫
۳٫ توضیح المسائل مراجع، م ۶۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.