شرکت در تشکل مذهبى مختلط

0

پرسش . در یک تشکل مذهبى فعالیت دارم که دختران و پسران در آن مختلط هستند! در بعضى مواقع احساس مى کنم که ممکن است به گناه بیفتم، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، حضور در این تشکل ها جایز نیست.[۱]

 

[۱]. خامنه اى، استفتاء، س ۶۲۷؛ مکارم، استفتائات، ج۱، س۸۰۵ و ۸۱۳؛ امام، استفتائات، ج۳، وظایف اجتماعى زنان، س۱۹؛ صافى، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۶۴؛ تبریزى، استفتائات، س۱۵۹۲ و ۱۵۹۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۵۵؛ نورى، استفتائات، ج۲، س۶۷۴ و ۶۵۶؛ سیستانى، sistani.org، عشق، س۵؛ دفتر: وحید و بهجت.

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.