جنابت و تأخیر نماز

0

پرسش . کسى که بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود، یا اینکه با همسر خود نزدیکی میکند! آیا مى تواند نماز خود را تا نزدیک طلوع آفتاب به تأخیر اندازد و با تیمم نماز بخواند؟
همه مراجع: اگر نماز خود را به تأخیر اندازد، تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است.۱

در ضمن نزدیکی در بین الطلوعین کراهت دارد!

۱٫ العروه الوثقى، فصل فى التیمم، م ۲۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.