محرمات جنب

0

پرسش . کارهایى که براى شخص جنب حرام است، کدامند؟


چند چیز بر شخص جنب حرام است:
۱٫ گذاشتن چیزى در مسجد،
۲٫ خواندن آیه هاى سجده واجب،۱
۳٫ رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى،۲
۴٫ رساندن جایى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند،
۵٫ توقف در سایر مساجد و حرم امامان (علیهم السلام) (احتیاط واجب ).۳

۱٫ این آیه ها در چهار سوره قرآن آمده است: سجده، فصلت، نجم و علق. البته برخى مراجع تقلید خواندن سوره هایى که سجده واجب در آن است را حرام مى دانند.
۲٫ هر چند از یک در وارد شود و از در دیگر بیرون رود.
۳٫ ولى اگر از یک در برود و از در دیگر خارج شود، مانعى ندارد.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.