جنابت زن

0

پرسش . راه تشخیص منى و احتلام در زن چیست؟
همه مراجع (به جز تبریزى، بهجت و نورى ): خروج ترشّحات زن، اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى ) باشد، حکم به جنابت آنان مى شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منى نمى شود ؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.۱
آیه اللّه  بهجت: خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى ) باشد و با جستن بیرون آید، حکم به منى مى شود و اگر هیچ یک از دو علامت و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى شود ؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.۲
آیات عظام تبریزى و نورى: خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت خاصى (اوج لذت جنسى ) باشد و بدن پس از آن سست شود، حکم به منى مى شود و اگر هیج یک از دو نشانه یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى شود ؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.۳

۱٫ توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۶ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۵۲ ؛ سیستانى، تعلیقات على العروه، ج ۱، غسل الجنابه، الاول ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۷۱٫ صافى، هدایه العباد، ج ۱، م ۱۷۵٫
۲٫ بهجت، توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۶٫
۳٫ تبریزى، استفتائات، س ۲۴۸٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.