سقط جنین مرده

0

پرسش . اگر با آزمایش هاى تخصصى یقین پیدا شود؛ که جنین بعد از تولد و یا در ماه هاى آخر از دنیا مى رود؛ آیا سقط آن جایز است؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست.[۱]

[۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۵۶؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۸۷۸؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۵۰۰؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۴؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۴۱۰ و دفتر: امام، سیستانى، وحید، تبریزى و خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.