تماس بدن با جنین

0

پرسش . آیا براى دست زدن به جنین سقط شده، غسل واجب مى شود؟

همه مراجع: اگر چهار ماه او تمام شده (و روح در بدنش دمیده شده) است، غسل مس میت واجب مى شود.[۱]

[۲۱۶]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۲۴ و  وحید، توضیح المسائل، م ۵۳۰

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.