حکم آب کیسه جنین

0

پرسش  . آیا آبى که در اثر پاره شدن کیسه جنین قبل از زایمان خارج مى شود، نجس است؟

همه مراجع: خیر، پاک است [مگر آنکه همراه آن خون بیرون بیاید].[۱]

[۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱ س ۷۵ و دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.