نفاس زن دوقلوزا

0

پرسش . خانم هایى که دو قلو مى زایند، حکم خون نفاسشان چیست؟ به عنوان مثال یک هفته بعد از تولد بچه اول، بچه دوم بدنیا مى آید؟

همه مراجع (به جز مکارم): باید براى هر کدام نفاس جداگانه اى در نظر بگیرد. به عنوان مثال اگر بین تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا بیست روز ادامه داشته باشد، نفاس این زن بیست روز است (ده روز براى تولد بچه اول و ده روز براى بچه دوم).[۱]

آیه اللّه  مکارم: قرار دادن نفاس جداگانه براى هر یک صحیح نمى باشد؛ بلکه خون ده روز اول، خون نفاس محسوب مى شود و در بیشتر از آن،  بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند؛ یعنى، آنچه را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى مستحاضه را به جا آورد. و اگر (به عنوان مثال) بین تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا هفده روز ادامه داشته باشد، نفاس این زن هفده روز است.[۲]

[۱]. امام، سیستانى، فاضل و نورى، تعلیقات على العروه، ج ۱، م النفاس، م ۶ و دفتر: بهجت، خامنه اى و صافى و وحید.

[۲]. تعلیقات على العروه، ج ۱، النفاس، م ۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.