خون نفاس چیست؟

0

پرسش . خون نفاس چیست؟

«نفاس» از ماده «نفس» گرفته شده است. «نفس» چندین معنا دارد که یکى از این معانى، خون است.[۱]

نفاس در اصطلاح به خونى گفته مى شود که پس از زایمان، از زن خارج مى شود. زن را در این هنگام «نفساء» مى گویند. آغاز خون نفاس از زمانى است که اولین جزء بچه از شکم بیرون مى آید. بنابر این خونى که پیش از آن دیده مى شود، خون نفاس محسوب نمى شود. حداقل آن یک لحظه و حداکثر ده روز است. زن پس از پاک شدن، باید غسل نفاس به جا آورد.[۲]

[۱]. لسان العرب، ماده نفس.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۰۸ و العروه الوثقى، ج ۱، النفاس.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.