اشتباه در تشخیص نوع استحاضه

0

پرسش . اگر زن به خیال اینکه استحاضه اش قلیله است، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولى بعد از نماز متوجه شد که استحاضه اش متوسطه یا کثیره بوده چه تکلیفى دارد؟

همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند.[۱]

آیه اللّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۱۱ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.