احکام مس قرآن توسط حائض

0

در ادامه می خوانید احکام:

تماس با قرآن

تماس غیرمستقیم با قرآن

تایپ ماشینى قرآن

لمس آیات لاتین

لمس ترجمه قرآن

خوشنویسى قرآن

لمس حاشیه قرآن

 

تماس با قرآن

پرسش  . تماس بدن با خط قرآن براى زن حائض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: تماس بدن با خط قرآن، در زمان حیض حرام است.[۱]

 

پرسش . آیا خانمى که از حیض پاک شده ولى غسل نکرده، جایز است به خط قرآن دست بزند و یا به مسجد برود؟

همه مراجع (به جز مکارم): خیر، جایز نیست.[۲]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[۳]

 

تماس غیرمستقیم

پرسش  . چنانچه آیات قرآن از پشت کاغذ پیدا باشد، دست زدن به آن در ایام حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر جوهر به گونه اى در کاغذ نفوذ کرده که از پشت کاغذ به طور کامل آشکار گردیده است، دست زدن در زمان حیض به آن جایزنیست؛ ولى اگر به این حد نرسد، اشکال ندارد.[۴]

تبصره . آیه اللّه  سیستانى در این مسئله فتوا ندارند بلکه احتیاط واجب کرده اند.

 

 

تایپ ماشینى

پرسش . خانم حائضى که به وسیله ماشین آیات قرآن را تایپ مى کند؛ آیا باید  با وضو باشد؟

همه مراجع: خیر، لازم نیست.[۵]

 

آیات لاتین

پرسش . چنانچه در چت اینترنتى، اسامى متبرکه مانند نام خدا، آیات قرآن به زبان فارسى ولى با حروف لاتین (فینگلیش) تایپ شود؛ آیا این نوشته ها حکم اسامى متبرکه را دارند؟

همه مراجع: احکام اسامى متبرکه بر مورد یاد شده و بر هر خطى که نوشته شود، جارى است.[۶]

 

ترجمه قرآن

پرسش  . دست زدن به ترجمه قرآن، در زمان حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: مس ترجمه قرآن ـ به هر زبانى که باشد ـ اشکال ندارد.[۷]

تبصره . اگر در ترجمه قرآن، خود کلمات قرآن و یا نام خدا (به هر زبانى که باشد) به کار رفته باشد، نباید به آن کلمات بدون طهارت دست زد. البته در مورد نام خدا برخى احتیاط واجب و عده اى احتیاط مستحب کرده اند.

 

خوشنویسى قرآن

پرسش  . خوشنویسى قرآن در زمان حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر مطمئن است دستش به نوشته (آیات) برخورد نمى کند، اشکال ندارد.[۸]

  

حاشیه قرآن

پرسش . دست زدن به جلد قرآن براى زن حائض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: دست گذاشتن روى خط قرآن، براى هر کسى که طهارت (وضو، غسل و تیمم) ندارد، حرام است. اما مسّ جلد یا حاشیه قرآن، اشکال ندارد و تنها مکروه است.[۹]

 


[۱] . توضیح المسائل، م ۳۱۷؛ وحید، توضیح المسائل، ۳۲۳ و خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۵۴

[۲] . توضیح المسائل مراجع، م ۴۶۷ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۷۳ و دفتر: بهجت و خامنه اى.

[۳] . توضیح المسائل مراجع، م ۴۶۷

[۴] . امام، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى، تعلیقات على العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضو، م ۱۲؛ دفتر: بهجت، صافى، وحید، تبریزى و خامنه اى.

[۵] . العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضو، م ۱۱ و خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۵۶٫

[۶] . العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضو، م ۶٫

[۷] . العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضو، م ۶٫

[۸] . العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضو، م ۷٫

[۹] . توضیح المسائل مراجع، م ۳۵۶ و ۴۵۰٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.