شک در استحاضه

0

پرسش . اگر بین خون استحاضه و خون بکارت یا زخم، شک پیدا شود، تکلیف چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر ظاهر حال او سلامت است و نشانه هاى زخم در او نمایان نیست، بنابر احتیاط واجب حکم استحاضه را دارد.[۱]

آیه اللّه  مکارم: اگر ظاهر حال او سلامت است و نشانه هاى زخم در او نمایان نیست، حکم استحاضه را دارد اما اگر وضع حال او مشکوک باشد که خون از زخم است یا غیر آن، احکام استحاضه ندارد.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۳ وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۹ و صافى، هدایه العباد، ج ۱ م ۲۷۳ و دفتر: بهجت و خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۳ وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۹ و صافى، هدایه العباد، ج ۱ م ۲۷۳ و دفتر: بهجت و خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.