استحاضه قلیله

0

پرسش . استحاضه قلیله چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون ظاهرش را آلوده کند ؛ ولى در پنبه فرو نرود.[۱]

آیه اللّه  مکارم: استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون آن را آلوده کند؛ ولى از طرف دیگر خارج نشود؛ خواه خون در پنبه فرو رود یا نه.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۹ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.