بخشودگى خون حیض برای نماز

0

پرسش . اگر خون حیض و نفاس و استحاضه به مقدار کمتر از درهم (تقریبا کمتر از سکه پنج ریالى) در بدن یا لباس زن باشد؛ حکم آن چیست؟

آیات عظام امام و خامنه اى: اگر خون حیض و نفاس باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه نیز در بدن یا لباس نماز گزار نباشد.[۱]

آیات عظام بهجت و تبریزى: بنابر احتیاط واجب باید خون حیض، نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نماز گزار نباشد.[۲]

آیات عظام سیستانى، صافى، فاضل، نورى و وحید: اگر خون حیض باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب، باید خون استحاضه و نفاس نیز در بدن یا لباس نمازگزار نباشد.[۳]

آیه اللّه  مکارم: اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون حیض، نفاس و استحاضه باشد، نماز باطل است.[۴]

[۱]. امام، توضیح المسائل مراجع، م ۸۵۵ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۸۵۵

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۸۵۵؛ وحید، توضیح المسائل، م ۸۶۱٫

[۴]. همان.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.