حرمت عبادات حائض

0

پرسش . انجام چه عباداتى براى زن حائض حرام است؟

همه مراجع: هر عبادتى که که نیاز به وضو یا غسل یا تیمم دارد، انجام آن جایز نیست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتکاف و نماز احتیاط.[۱۷۳]

تبصره . بنابر این خواندن نماز میت براى زن حائض اشکال ندارد؛ چون نیاز به وضو ندارد.

[۱]. العروه الوثقى، ج ۲، صلاه الاحتیاط، م ۱؛ توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۵۶ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.