غسل هاى واجب زن

0

پرسش . تعداد غسل هاى واجب زن چند تا است؟

همه مراجع: غسل هاى واجب بر زنان عبارت است از: غسل حیض، نفاس، استحاضه و نیز همه غسل هایى که بر مردان واجب است.[۱]

تبصره . غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ میت و غسلى که با نذر و مانند آن واجب شده است.

[۱]. العروه الوثقى، ج ۱، فصل فى الاغسال.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.